2.Byť či nebyť dobrým zamestnávateľom?

  Povedzme si narovinu, ako zamestnanec máme každý  svoje slabiny i silné stránky. Ak mi záleží na zlepšení svojich výsledkov pre dosiahnutie firemných cieľov alebo pre účely osobnostného rozvoja, budem sa predsa snažiť svoje nedostatky odstrániť alebo ešte vyšperkovať svoje prednosti. A práve na to slúžia rôzne tréningy, školenia či…

1. Ako robiť v práci viac toho, čo ma baví

V poslednom čase sa hovorí čím ďalej tým viac o produktivite práce. Nadriadení vymýšľajú rôzne ukazovatele a parametre na meranie efektivity, podľa ktorých sa následne odvíjajú vaše odmeny a hodnotenie. Pre niektorých výhodné riešenie, pre iných neférová situácia. Zvlášť, ak na hlavný „performance“ …